• Hélène

WANNEER KUNNEN WE OVER BERGEN PRATEN ?

In ons kleine platte landje, u raadt het al, wij zijn Belgen, komt vaak de discussie op: hebben wij bergen? Vandaag zetten we alles weer op een rijtje om voor eens en voor altijd te begrijpen wat een berg is !

De berg wordt over het algemeen gekenmerkt door 3 dimensies:

  • zijn hoogte

  • zijn relatieve hoogte

  • de neiging van de helling

* (buiten zijn eigen bijzonderheden als een specifiek ecosysteem).In Frankrijk zijn de wetgevers en de bestuurders zeer duidelijk over dit onderwerp: om als bergachtig te worden aangemerkt, moet een plaats een gemiddelde hoogte tussen 600 en 800 m bereiken en een helling van meer dan 20% hebben. Deze criteria zijn vastgesteld in de bergwet van 1985, waarin is bepaald welke Franse gebieden als bergachtig kunnen worden beschouwd (met uitzondering van de overzeese gebieden).


In België is de vraag minder duidelijk, wat de discussie verklaart: zijn er nu wel of geen bergen op Belgisch grondgebied, en meer precies, kunnen de Belgische Ardennen als zodanig worden gedefinieerd? Het Signal de Botrange is momenteel het hoogste punt van België en bevindt zich op een hoogte van 694 m. Dit reliëf bevindt zich op het plateau van de Hoge Venen in het Ardense massief in de provincie Luik en wordt beschouwd als een top, niet als een berg. Hij wordt gevolgd door een reeks andere toppen, zoals de Weisser Stein (693 m) en de Mount Rigi (680 m).


Op internationaal niveau is in het kader van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties door het Waarnemingscentrum voor Natuurbehoud een definitie van berggebieden voorgesteld, die alle gebieden omvat :

  • met een hoogte van meer dan 2.500 m

  • met een hoogte tussen 1.500 m en 2.500 m en een helling van 2°.

  • met een hoogte tussen 1.000 en 1.500 m en een helling van 5°.

  • met een hoogte tussen 300 en 100 m en een straal van 7 km


Je bent er helemaal klaar voor! U kunt er nu zeker van zijn waar u het over hebt wanneer u het over bergen hebt, althans volgens de Franse en internationale norm.


Dus, laten we daar afspreken? Ontdek onze bestemmingen en laat u verleiden tot prachtige en warme avonturen, getest door de leden van ons team om u de beste vakantie ooit te bezorgen!